Call us now  800-123-456
START HERE (MENU WIDGET)
Like us on Facebook

Danh mục này chưa cập nhật nội dung!

My Technical View 18/10/2017

Thị trường tăng khá tốt cuối hôm 17/10 trong một ngày tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Số lượng cổ phiếu tăng nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm cho thấy tâm lý thị trường tốt hơn. Các mô hình kỹ thuật sau khi thể hiện dấu hiệu dừng đã không xác nhận điều đó. Nghĩa là thị trường vẫn trong giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn dựa vào kỳ vọng yếu tố vĩ mô tích cực trong ngắn hạn. test
Thị trường tăng khá tốt cuối hôm 17/10 trong một ngày tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Số lượng cổ phiếu tăng nhiều hơn số lượng cổ phiếu giảm cho thấy tâm lý thị trường tốt hơn. Các mô hình kỹ thuật sau khi thể hiện dấu hiệu dừng đã không xác nhận điều đó. Nghĩa là thị trường vẫn trong giai đoạn tăng trưởng ngắn hạn dựa vào kỳ vọng yếu tố vĩ mô tích cực trong ngắn hạn.

Không có tin tức vĩ mô nổi bật nào trong ngày hôm nay. Một số báo chí giật tít về việc nhà đầu tư nước ngoài đổ 1.4 tỷ đô la vào thị trường chứng khoán có thể tạo tâm lý sai lệch bởi thực tế đó là con số thống kê những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Quan trọng là điều đó có tiếp tục hay là không. Thống kê thời gian gần nhất thì nhà đầu tư nước ngoài không còn mua ròng nữa. Những bài báo như hôm qua trên Nikkei thường có tác động tới hành động của nhà đầu tư nước ngoài.

Sự tích cực trong kết quả kinh doanh của khối ngân hàng cũng là yếu tố nhà đầu tư theo dõi. Không ngạc nhiên khi lợi nhuận hệ thống ngân hàng tích cực trong điều kiện nền kinh tế tăng trưởng tốt và tín dụng được khuyến khích. Tuy nhiên, hiểu kỹ hơn thì thực tế lợi nhuận ngân hàng đang ăn vào tương lai. Nghĩa là chúng ta cần cẩn trọng trước việc nợ xấu có thể quay trở lại, cũng là hệ quả của chính sách tín dụng. Nhà đầu tư có thể sẽ nhận ra điều này và sẽ chỉ coi đó là một cơ hội ngắn hạn.

Nhìn chung, thị trường đang có đà tốt để giữ xu thế tăng ngăn hạn. Trong tình hình hiện tại, một sự đột biến trong KLGD thường sẽ báo hiệu một sự thay đổi của thị trường theo hướng tiêu cực. Nhưng điều này chưa xảy ra.

Hệ thống giao dịch hôm nay cho tín hiệu bán tại HAI, VCG và tín hiệu mua tại EIB. Chúc ngày giao dịch thành công.
QMH test
Text widget
WordPress University,
123 University Boulevard, Chicago
1-800-123-4-567 or (0-800) 123-4567
Evipro Theme has 4
widgetized columns in the footer, where you can use any widgets, such as this sample text widget.
Menu widget
RECENT POSTS

Danh mục này chưa cập nhật nội dung!